Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜPLERİ

 

SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımıza devredilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur.

 

İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Not:

 1-Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.

2-Daha önceden spor bakanlığına tescili olmayıp sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerin henüz spor bilgi sistemine aktarılması yapılmadığından, tescili olmayan futbol kulüpleri ile ilgili işlemler yapılamamaktadır. Güncelleme yapıldığında işlemleri yapılacaktır.

 

SPOR KULÜBÜ KURULMA AŞAMASI 

 

YENİ KURULAN SPOR KULÜP İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • 1-Geçici Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Dilekçe.
 • 2-Kuruluş için en az 7 kişi olacak.
 • 3-Ek-1 Kuruluş Bildirimi dolacak .(2 adet asıl)
 • 4-Tüzüğün her sayfası imzalanmış olacak. (2 adet asıl)
 • 5-Kurucu üye bilgileri. (Ek-5)
 • 6-Spor Kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği.
 • 7-Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.
 • 8-Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.
 • 9-PTT’den KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi alınacak.( Vergi numarası verildikten sonra)
 • 10- Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden sabıka kaydı.(e-devletten)
 • 11- Yönetimde bulunan (Asil Yönetim ve Denetim) kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.( e-devletten)
 • 12-Taahhütname (Kurucu üyeler aynı lig ve aynı branştabaşka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (EK-4)
 • 13-Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında)
 • 14-Kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.
 • 15-TFF ceza bilgi formu (Asil Yönetim ve Denetim). (internet sitemizde mevcut)
 

 

 SPOR KULÜBÜ KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLARI 

 

 

 

  1 ) YENİ KURULAN KULÜPLER İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE 

                                            

  2) KURULUŞ BİLDİRİMİ 

 

   3)    YÖNETİM TAAHHHÜTNAME

 

    4)    a)  Yeni Spor Kulübü Tüzüğü Örneği

            b) Futbol Branşı Olan Spor Kulübü Yeni Kuruluş Tüzük Örneği.
 

  5)      YENİ KULUP KURULUŞ DİLEKÇE.

 

  YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5)

 

 

ADLİ SİCİL KAYDI (e-devlet)

SPOR CEZA BİLGİ FORMU (e-devlet)

TFF Ceza Bilgi Formu2

 

 

  DERNEK OLUP SPOR KULÜBÜNE GEÇENLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

 

DAHA ÖNCE DERNEK OLAN ve SPOR KULÜBÜNE DÖNÜŞÜMÜ YAPILMASI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe  

2- Genel Kurul Toplantı Tutanakları

3- Ek-2 Genel Kurul Sonuç Bildirimi (En az Yönetim Kurulu 5 Asil- 5 Yedek Denetim Kurulu 3 Asil – 3 Yedek üye olacak) (2 Adet)

4- Her sayfası imzalanmış Örnek tüzük (internet sitemizde mevcut 2 Adet Aslı)

5-Genel kurul yapılacağına ilişkin yönetim kurulu kararı fotokopisi (Gündeme; tüzük ve isim değişikliği yazılacak)

6- Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri.(Ek-5)

7-  Spor Kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği. .

8- Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.

9-  Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.

10- PTT’den Kep (kayıtlı elektronik posta) adresi alınacak. (İsim değişikliği yapıldıktan sonra)

11- Yönetimde bulunan kişilerden sabıka kaydı.( Asil Yönetim ve Denetim). (e- devletten)

12-Yönetimde bulunan kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.(Asil Yönetim ve Denetim ). (e- devletten)

13- Taahhütname (Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri aynı lig ve aynı branşta başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (Ek-4) ( Asil Yönetim ve Denetim)

14-Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında) 

15-Spor kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu   ) alınması.

16-TFF ceza bilgi formu ( Asil Yönetim ve Denetim). (internet sitemizde mevcut)

 

 

İHTİSAS SPOR KULÜPLERİ

 1. En fazla iki spor dalında faaliyet gösterebilir.
 2. Seçtikleri spor dalının bütün kategorilerinde faaliyette bulunmaları
 3. Faaliyette bulunacak spor dalında en az üçüncü kademe antrenörlük belgesi ve sözleşmesi
 4. Faaliyette bulunacakları spor dalıyla ilgili tapulu, tahsis veya kiralanmış tesisin bulunması.
 5. Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında).
 6. Spor kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.

 

 

 

 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (EK-2) (Yeni hali).docx

a) Spor kulubu tuzugu ornegi.docx

 b) Futbol Branşı Olan Spor  Kulübü Tüzük Değişikliği Örneği  

 

YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ) 

YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4) 

 

 YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) 

 

Dilekçe Örneği.docx

ADLİ SİCİL KAYDI (e-devlet)

SPOR CEZA BİLGİ FORMU (e-devlet)

 TFF Ceza Bilgi Formu2 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞU

 

 1. 6102 sayılı Kanuna göre kurulan tüzel kişilik kazanan anonim şirketleri, İl Müdürlüğü tarafından tescil edilmeleri ile spor anonim şirketi vasfını kazanır.
 2. Anonim şirketi temsile yetkili kişiler tarafından imzalanmış Ek-3’te yer alan tescil talebi ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte anonim şirketin merkezinin bulunduğu il müdürlüğüne başvuruda bulunulur:
 1. Yönetim Kurulu Kararı
 2. Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren esas sözleşme (Sermaye bir milyon Türk Lirası)
 3. Anonim Şirket pay sahipleri arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanını ve merkezini gösterir belge.
 4. Anonim Şirketi kamu kurum ve kuruşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum ve kuruluşun vereceği izin yazısı.
 5. Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.
 6. İkinci fıkra uyarınca yapılacak tescil başvurunda anonim şirketin paylarının borsaya kote olması durumunda başvuruda borsaya kote olan paylara ilişkin pay sahipliği ve diğer bilgilere yer verilmez.
 7. Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında)
 8. Spor kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu Üye Bilgileri.(Ek-5)
 10. Yönetimde bulunan kişilerden sabıka kaydı
 11. Yönetimde bulunan kişilerden spor bilgi sisteminden son 5 yıla ait cezası yoktur belgesi.(E Devletten)
 12. Taahhütname (Yönetim ve Denetim Kurulları Üyeleri aynı lig ve aynı branşta başka bir kulübün yönetiminde ve denetiminde olamaz) (Ek-4)
 13. TFF ceza bilgi formu (Yönetim ve Denetim)

 

SPOR AŞ BİLDİRİM FORMU (EK-3)

YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) (KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ) 

 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4) 

 

Branş İlavesi için İstenilen Belgeler

 

SPOR KULÜPLERİN SPOR DALI TESCİLİ

 1. Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararı
 2. Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesi.
 3. Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesi
 4. Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgisi (tahsisi, kira veya tapu)
 5. Spor dalın özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgeler.
 6. Dilekçe.

 

 

 

 

- Yönetim Kurulu Kararı Örneği

Antrenör Hizmet Sözleşmesi

- Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

- Branş ile ilgili tesis hakkında bilgi veya kira sözleşmesi 

 

 

 

 

NOT  1: Tüzük en geç 60 gün içinde incelenir. İnceleme raporu düzenlenir uygunluk görüşü verilir veya eksiklerin giderilmesi için iade edilir.  Düzeltme 60 gün içinde yapılmazsa işlem iptal edilir. Eksikler tamamlandıktan sonra Spor Kulüpleri tescil edilir.

Spor Kulüpleri tescil edildikten sonra en geç 6 ay içinde genel kurul yapılması zorunludur. En az 20 üye ile sonuç 30 gün içinde İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Bildirilmezse Spor Kulübü tescili iptal edilir.

NOT 2 : Elektronik ortamda tutulan defterler hariç, Yönetmelikte yazılan diğer defterleri kullanmaya başlamadan önce İl müdürlüğü veya Notere tasdik ettirilir.

Bünyesinde Ticari İşletme, İştirak, bağlı ortaklık veya spor anonim şirketi bulunduran ve/veya kamu yararına çalışma statüsü bulunan spor kulüplerinin bilanço esasına göre defter tutmaları zorunludur.

 

 

  

  

 

 

 

 

YILIK GELİRLERİ 500 YÜZ BİN TL                            YILLIK GELİRLERİ 500 BİN TL DEN

ALTINDA OLAN İŞLETME HESABI ESASINA         FAZLA OLAH BİLANÇO ESASINA

GÖRE SPOR KULÜPLERİN TUTMASI                       GÖRE TUTMASI GEREKEN

GEREKEN DEFTERLER                                                             DEFTERLER

1- Üye Kayıt Defteri                                                         1-Üye Kayıt Defteri

2- Evrak Kayıt Defteri                                                      2-Evrak Kayıt Defteri

3- Demirbaş Defteri                                                          3-Karar Defteri

4- Karar Defteri                                                                 4-Yevmiye-Büyük-Envanter Defteri

5- Borç Alacak Defteri

6-İşletme Hesap Defteri

 

Spor Kulübü Tarafından Matbaaya bastırılacaklar . ( 15 gün içinde matbaanın İl müdürlüğüne bildirmesi gerekir)

1- Ek 4 Gider Makbuzu

2- Ek 5/A Ayni Yardım Teslim Belgesi

3- Ek 5/B  Ayni Yardım Teslim Belgesi (Birden  fazla kişi)

4- Ek 6 Ayni Bağış Alındı Belgesi

5- Ek 8 Spor Kulübü Gelirleri Alındı Belgesi.