Gerekli Belgeler
İLETİŞİM

Federasyon İl Temsilcileri.doc


Yalova Konaklama Tesisleri (2).doc


SAHA GİRİŞ KARTI

2015-2016 SAHA GİRİŞ KARTI.doc


OKUL TAKIMLARI İL DIŞI OLUR ;

Okul Takımı -Olur (1).doc


  • Okulunuzu temsilen müsabakalarda görevlendireceğiniz okulunuz öğretmenleri için yukarıdaki SAHAYA GİRİŞ KARTI Okul Sporları Bilgi Yönetim Sisteminden Okul Müdürleri tarafından onaylanarak verilir.

  • Beden eğitimi öğretmenlerinin veya okul öğretmenlerinin dışında ilgili spor dalında uzmanlaşmış kişilerin okul takımı veya sporcularını çalıştırabilmeleri için bu kişilerin antrenörlük belgelerine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca okul müdürlüğünce aşağıdaki belgeler tamamlanıp üst yazı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Bu esaslara uymayan kişilerin okul takımı ve sporcuları çalıştırmaları mümkün olmayacaktır. Bu olur her öğretim yılı için yenilenecektir.

  1. İlgili branşta antrenör belgesi fotokopisi ( Vizeli )
  2. Adli sicil kaydı
  3. Spor müsabakalarında son 6 ay içerisinde ceza almadığına dair belge (Futbol branşı için Ankara futbol il temsilciliğinden, diğer branşlar için ise Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğünden alınacaktır.)
  4. 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Beden eğitimi öğretmenleri veya okul öğretmenleri için Saha Giriş Kartlarının onayı okul müdürleri tarafından yapılacaktır.