Lisans İşlemleri

  OKUL SPORLARI LİSANS ÇIKARMA İŞLEMİ

1- Müsabakalara katılacak sporcu öğrencilerden veli izin belgesi alınması gerekmektedir.
2-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.6) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK.6 form hekimde kalacaktır.)

3-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK.5) hekimden alınması.

4-Spor Genel Müdürlüğü "Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK.5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.

Bahse konu ekler aşağıdadır.

Veli İzin Belgesi.doc


DURUM BİLDİRİR TEK HEKİM SAĞLIK RAPORU (EK 5).docx

KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU (EK 6).docx