13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" doğrultusunda  hazırlanan  "Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  Eğitim  Faaliyetlerinde  Ek  Ders  ve  Diğer Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında İl Müdürlüğümüzde Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

-      15 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihlerinde başvurular eğitici adayları tarafından şahsen edu.gsb.gov.tr adresinden yapılarak oluşturulacaktır.

Eğitmen havuzu silineceğinden önceden başvurusu bulunan eğiticilerimizin de tekrardan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvuru yapmayan ve halihazırda çalışan eğiticilerimizle çalışılmaya devam edilmeyecektir.

Halihazırda üzerinde kurs görevi bulunan eğitici/antrenörlerin 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yeni başvuruda bulunmadıkları takdirde iş akitleri sonlandırılacaktır.

Başvuru kılavuzuna https://edu.gsb.gov.tr/dist/images/EYS%20Portal%20-%20Genel%20K%C4%B1lavuz.pdf adresinden veya ilan sayfamızdan ulaşılabilir. Başvuru yapmadan önce kılavuz dikkatle okunmalı ve başvuru aşamasına geçilmelidir.

Başvuru esnasında yeterliliğinizin olduğu programları seçiniz. Aksi takdirde başvurunuz reddedilecektir.

Verebileceğiniz programların bulunduğu içerik listesine https://edu.gsb.gov.tr/Home/Egitimliste adresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru yapılmadan önce bu adrese mutlaka bakılmalı ve uygunluğunuzun bulunduğu programı seçmelisiniz.

YALOVA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BRANŞ TALEP TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ : EYS BRANŞ TALEPLERİ TABLOSU.xlsx

Başvuru silme ve değiştirme yetkisi sadece başvuru yapan adaylarda olup tüm sorumluluk eğitici adaylarına aittir. Bu sebeple İl Müdürlüğümüzün başvuru sürecine dahli bulunmamaktadır.

Evrakların yükleneceği kısımlar dikkate alınarak gerekli evrakların gerekli yerlere tam bir şekilde yüklenmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz reddedilecektir.

Evraklarınızı pdf formatı haricinde yüklemeyiniz.

Başvurularınızı kaydettikten sonra tarafınızdan muhakkak kontrol edilmeli ve tam olduğuna kanaat getirildiğinde “Kesinleştir” butonuna basılmalı. “Kesinleştir” butonuna basılmadığı takdirde başvurunuz EYS Modülüne düşmeyeceği için değerlendirmemize alınamayacaktır.

Halihazırda EDU Başvuru Dönemi’nde başvurusu bulunan eğitmen veya eğitmen adaylarının arasından güncelleme talebi olanlar yeni başvuruda bulunmalıdırlar.

Eski başvuru dönemlerinde kurul reddi almış eğitmen adayları yukarıdaki durumlara dikkat ederek yeni başvuruda bulunabilirler.

 

S          Spor Branşları Başvuruları İçin İstenen Belgeler  Spor_Branslari_için_Istenen_Belgeler (1).docx 

     Gençlik Branşları Başvuruları İçin İstenen Belgeler Gençlik_Branslari_için_Istenen_Belgeler (1).docx

Tam zamanlı özel sektör çalışanları ve Kamu kurumlarında işçi statüsünde çalışanlar ilana başvuramayacaktır.

Spor branşları başvuruları için Ek-3, Gençlik branşları başvuruları için Ek-4 te yer alan belgelerin temin edilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen eğitici/antrenörlerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Başvuruda bulunan tüm eğitici/antrenörlerin başvuru sürecinde yaşayacakları tüm aksaklıklarda sorumluluk kendisine aittir.

Eksik, hatalı veya doğru olmayan belgelerin yüklenmesi halinde doğacak tüm sorumluluktan başvuru yapan eğitici/antrenör sorumludur.

Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen eğitici/antrenörler tüm haklarını kaybederler, eğitici/antrenör olarak görev yapamazlar. Bu durumun görev yapmaya başladıktan sonra ortaya çıkması halinde ise görevlendirmeleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, yapılmış olan sözleşmeleri feshedilir.

Hali hazırda üzerinde kurs görevi bulunan eğitici/antrenörlerin 31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yeni başvuruda bulunmadıkları takdirde iş akitleri sonlandırılacaktır.

ÖNEMLİ    Hali hazırda eğitici/antrenör olarak görev yapmakta olanların ve eğitici havuzunda bulunan tüm eğitmenlerin de yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ  Gençlik eğitim başlığı altında BESYO mezunu olup herhangi bir branşta 2. kademe   ve üstü antrenörlük belgesi olan antrenörlerimiz Özel Yetenek (Spor) Sınavlarına Hazırlık Eğitim programını branş olarak seçebilirler.

YALOVA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN BRANŞ TALEP TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ : EYS BRANŞ TALEPLERİ TABLOSU.xlsx

UNVAN BİLGİLENDİRME

EYS SÖZLEŞME = HERHANGİ BİR YERDE ÇALIŞMAYAN

SÖZLEŞMELİ EĞİTMEN = KAMU HARİCİ ÇALIŞANLAR ( ÖZEL SEKTÖR HALK EĞİTİM VB. )

MEMUR EĞİTMEN = KAMUDA ÖĞRETMEN OLANLAR

MEMUR = 657 TABİ KAMU ÇALIŞANI

EMEKLİ EĞİTMEN= KAMUDAN EMEKLİ ÖĞRETMEN

EMEKLİ= ÖZEL SEKTÖR VE KAMU EMEKLİSİ