Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜPLERİ

 

SPOR KULÜPLERİ, ÜST KURUŞLARI VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

26 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları kanunu kapsamında nevi spor kulübü olan dernekler, dernekler statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü-Spor Anonim Şirketi statüsüne geçirilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren derneklerle de tescili olan spor kulüplerin 3 ay içinde fiziki ve elektronik devir teslim işlemleri yapılarak Bakanlığımıza devredilmiştir.

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonların Kanunun; Geçici Maddenin 1 (5) inci bendinde “ Spor Kulüpleri ve üst kuruluşları, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tüzükleri ile idari ve mali yapılarını bu kanun hükümlerine uygun hali getirir. Bu süre içinde uygunluğunu sağlayamayanlara altı aya kadar ek süre verilebilir. Buna rağmen uygunluğunu sağlayamayanların Bakanlık nezdindeki tescilleri iptal edilir.”  Bu kapsamda ilimizdeki tüm spor kulüpleri , üst kuruluşlar ve Spor Anonim Şirketleri kanun yürürlüğe girdiği tarihinden itibaren 26 Ekim 2023 tarihine kadar tüzük, idare ve mali yapılarını bu kanun kapsamında uygun hale getirmeleri zorunludur.

 

İlimizde faaliyet gösteren Spor Kulüpleri-Spor Anonim Şirketleri ve Üst kuruşların bundan sonraki iş ve işlemleri İl Müdürlüğümüz tarafından yürütüleceği, işlemlerin planlı, kontrollü ve sağlıklı yürütülmesi için, Kulüp Tescili, İsim değişikliği ve kulüp işlemleri ile ilgili diğer işlemlerin ekte gönderilen evrakların dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

Not:

 1-Kulüp işlemleri ile ilgili işlemlerde güncellemeler olabilir.

2-Daha önceden spor bakanlığına tescili olmayıp sadece futbol branşında faaliyet gösteren spor kulüplerin henüz spor bilgi sistemine aktarılması yapılmadığından, tescili olmayan futbol kulüpleri ile ilgili işlemler yapılamamaktadır. Güncelleme yapıldığında işlemleri yapılacaktır.

 

SPOR KULÜBÜ KURULMA AŞAMASI 

  SPOR KULÜBÜ KURULUŞU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLARI 

YENİ KULUP KURULUŞ DİLEKÇE.

 

  1)     KURULUŞ BİLDİRİMİ 

   2)    YÖNETİM TAAHHHÜTNAME

   3)    a)  Yeni Spor Kulübü Tüzüğü Örneği

            b) Futbol Branşı Olan Spor Kulübü Yeni Kuruluş Tüzük Örneği.
 

  4)      YENİ KULUP KURULUŞ DİLEKÇE.

ADLİ SİCİL KAYDI (e-devlet)

SPOR CEZA BİLGİ FORMU (e-devlet)

TFF Ceza Bilgi Formu2

 

  DERNEK OLUP SPOR KULÜBÜNE GEÇENLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

 GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ (EK-2) (Yeni hali).docx

a) Spor kulubu tuzugu ornegi.docx

 b) Futbol Branşı Olan Spor  Kulübü Tüzük Değişikliği Örneği  

 

YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ) 

YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4) 

 

Dilekçe Örneği.docx

ADLİ SİCİL KAYDI (e-devlet)

SPOR CEZA BİLGİ FORMU (e-devlet)

 TFF Ceza Bilgi Formu2 

SPOR ANONİM ŞİRKETİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

SPOR AŞ BİLDİRİM FORMU (EK-3)

YÖNETİCİ ÜYE BİLGİLERİ (EK-5) (KULÜP İSİM DEĞİŞİKLİĞİ) 

 YÖNETİM TAAHHHÜTNAME (EK-4) 

 

Branş İlavesi için İstenilen Belgeler

- Yönetim Kurulu Kararı Örneği

Antrenör Hizmet Sözleşmesi

- Antrenörlük Belgesi Fotokopisi

- Branş ile ilgili tesis hakkında bilgi veya kira sözleşmesi