Bilgi Formları
SAĞLIK RAPORLARI VE TESCİL FİŞİ İŞLEMLERİ: (ÖNEMLİ DUYURU)

Sporcular, öncelikle Ek-6 belgesini çıktı alarak aile hekimlerine vereceklerdir. Daha sonra Aile Hekimlerinin verdiği Ek-5 belgesi ile tescil fişini doldurup İl Müdürlüğümüze getirmeleri gerekmektedir. 

SAGLIK RAPORLARININ DUZENLENMESİ HAKKINDA (1).pdf

ek 5.docx

ek 6 1 (3).docx

ek 6 formu.docx

http://yalova.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/25527/saglikraporlarivetescilfisiislemleri.aspx


TESCİL FİŞİ VELİ İZİN BELGESİ
LİSANS EVRAKLARI DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
1 – Bu form ilgili ferdi sporcu ya da kulüp tarafından bilgisayar ortamında tanzim edilmelidir. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2)
2 - Kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet vesikalık fotoğraf bu evrakla beraber ibraz edilmelidir. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2-b)
3 - 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi doldurulmuş olması ve Veli İzin Belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir. Veli İzin Belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumludur. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2-c)
4 – Bu form (tescil fişi) kulüp adına lisans çıkartacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet olacak şekilde tanzim edilecektir, lisans işlemi sonrasında tescil fişinin onaylı bir nüshası ilgili kulübe verilecektir.  Ancak kulüpler tescil fişlerinin bir örneğinin kendilerine verilmesini istemiyorlarsa bir adet düzenlemeleri de yeterlidir. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2-e)
5 – SAĞLIK RAPORU: İl Müdürlüğü resmi web sitesinde (yalova.gsb.gov.tr) sağ üst köşede yer alan sekmelerden “kurumsal > bilgi formları” yolları izlenerek “EK-6” formunun bir çıktısı alınarak sporcu (18 yaşından küçükse velisi) tarafından doldurulup aile hekimi veya herhangi bir yetkili sağlık kuruluşuna müracaat edilecek ve bu makam tarafından verilen sağlık raporu tescil fişi ile birlikte İl Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.  Bu aşamalar izlenmeden tanzim edilen sağlık raporları dikkate alınmayacaktır.
6 – VİZE: Lisanslarını yenilemek isteyen sporcular için bu form doldurulmayacak, sadece bir adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu ibraz edilecektir.
Tescil Fişi yeni.xlsx

İL SPOR MERKEZLERİ BAŞVURUSU

İl Spor Merkezleri Kayıt Formu 2014 son hali.doc


Engelli Spor Merkezleri Kayıt Formu.doc


İl Temsilcileri Faaliyet Programı Hk. TABLO.doc


KULÜP KURULUM EVRAKLARI

SPOR KULÜBÜ TESCİL TAAHHÜTNAMESİ.doc

KULÜP BİLGİ FORMU.doc

Kulüp rengi ve amblem yazısı.doc

Kulüp kurulum evrakları (1).docx

İlimizde düzenlenecek  Müsabakalara  gelecek kafileler için konaklama yerleri ve telefonlarını gösterir liste aşağıda verilmiştir.

konaklama yerleri (2).xlsx


İL SPOR MERKEZLERİ KAYIT FORMLARI

18 YAŞ ÜSTÜ KOŞABİLİYORKEN KOŞ PRORESİ.docx

05-18 Yaş Grubu için İl Spor Merkezleri Kayıt Formu.doc

ENGELLİ SPOR MERKEZLERİ KAYIT FORMU (1).docx


İL SPOR MERKEZLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Antreno¨r I·letis¸im Bilgileri (30.06.2017).doc