Bilgi Formları

SPOR KAFİLELERİ SEYEHAT YÖNERGESİ VE İL DIŞI ÇIKIŞ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

SPOR KAFİLELERİ SEYEHAT YÖNERGESİ (2017).pdf
EK 3A.docx
EK 3B.docx
EK-3C.docx
EK 3D.docx
KAFİLE LİSTESİ ÖRNEK DİLEKCE 10.docx
konaklama yerleri (2) (6).xlsx
YOLLUK BİDİRİMİ.xls

NOT; İl dışına çıkacak olan kafileler için  yukarıda belirtilen evraklar branş il temsilcisi tarafından tamamlanıp İl Müdürlüğümüze başvuruda bulunulduktan sonra gerekli onay ve izin işlemleri gerçekleştirilecektir. Eksik evrakla işlem yapılmayacak olup; oluşabilecek gecikme ve aksaklıklardan idareci ve antrenör sorumlu olacaktır. 
Müsabakaya İl Müdürlüğümüz bütçesinden avans alarak katılan kafileler yolluk bildirimlerini katıldıkları ilden almış oldukları katılım yazısına uygun olarak doldurduktan sonra avans kapama işlemini muhasebe servisinden 
gerçekleştirebilirler. 
TESCİL FİŞİ VELİ İZİN BELGESİ LİSANS EVRAKLARI DÜZENLENİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1 – Bu form ilgili ferdi sporcu ya da kulüp tarafından bilgisayar ortamında tanzim edilmelidir. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2)
2 - Kulüp lisansı için 3 adet, ferdi sporcular için 2 adet vesikalık fotoğraf bu evrakla beraber ibraz edilmelidir. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2-b)
3 - 18 yaşından küçükler için Veli İzin Belgesi doldurulmuş olması ve Veli İzin Belgesinin spor kulübü yetkilisi tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış olması gerekir. Veli İzin Belgesinin doğruluğundan spor kulübü sorumludur. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2-c)
4 – Bu form (tescil fişi) kulüp adına lisans çıkartacaklar için iki adet, ferdi lisans alacaklar için bir adet olacak şekilde tanzim edilecektir, lisans işlemi sonrasında tescil fişinin onaylı bir nüshası ilgili kulübe verilecektir.  Ancak kulüpler tescil fişlerinin bir örneğinin kendilerine verilmesini istemiyorlarsa bir adet düzenlemeleri de yeterlidir. (Spor Kulüpleri Tescil ve Transfer Yönetmeliği, Md. 6/2-e)
5 – SAĞLIK RAPORU: İl Müdürlüğü resmi web sitesinde (yalova.gsb.gov.tr) sağ üst köşede yer alan sekmelerden “kurumsal > bilgi formları” yolları izlenerek “EK-6” formunun bir çıktısı alınarak sporcu (18 yaşından küçükse velisi) tarafından doldurulup aile hekimi veya herhangi bir yetkili sağlık kuruluşuna müracaat edilecek ve bu makam tarafından verilen sağlık raporu tescil fişi ile birlikte İl Müdürlüğümüze ibraz edilecektir.  Bu aşamalar izlenmeden tanzim edilen sağlık raporları dikkate alınmayacaktır.
6 – VİZE: Lisanslarını yenilemek isteyen sporcular için bu form doldurulmayacak, sadece bir adet vesikalık fotoğraf ve sağlık raporu ibraz edilecektir.


İL SPOR MERKEZLERİ KAYIT FORMLARI