Şube Müdürlükleri

Selma ALACATLI
İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
Gencer İLHAN
Tesisler ve İşletmeler Şube MüdürüMuhammet UYRUN
Spor Şube Müdürü
Ertan ARABACI
Gençlik Merkezi  Müdürü

Vehip TEKİN

Çınarcık İlçe Müdürü