Dört mevsimi bir gün içerisinde görebileceğimiz tek yerdir Yalova. Bu şehir hem tarihiyle hem de doğasıyla muhteşem bir şehirdir. 
Bir şehir doğası, insanı, sanatı, kültürü ile fotoğraflandığında geçmişini korumuş ve geleceğe taşınmış olur.
Fotoğraf sanatı aracılığı ile Yalova sınırları içerisinde doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra kültürünü de yurt içi ve yurt dışında tanıtmak ve kente ait bir görsel bellek oluşturmak için Yalova Valiliği Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenlenmiştir .
 
  
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://http//78.186.248.137/adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 
 
T.C.
YALOVA VALİLİĞİ
ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
1. Amaç:

Şehirler; insanı, doğası ve kültürü ile fotoğraflandığında zamanı ve mekânı geleceğe taşır. Bir şehir doğası, insanı, sanatı, kültürü ile fotoğraflandığında geçmişini korumuş ve geleceğe taşınmış olur. Fotoğraf sanatı aracılığı ile Yalova sınırları içerisinde doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra kültürünü de yurt içi ve yurt dışında tanıtmak ve kente ait bir görsel bellek oluşturmak.

2. Konu:

Yalova İlinin 5 ilçesinde bulunan tarihi yapıları (köprüler, camiler, kiliseler, kaleler ve mağaralar ile ilçelerin öne çıkan tarihi mirasları) doğal güzellikleri (dağlar, yaylalar, göller, şelaleler, mağaralar vb.) bölgeye ait kültürel ögeleri (yöresel yemekler, tarım, hayvancılık, çiçekçilik, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, halk oyunları, düğünler, kına geceleri, tarım aletler ve el sanatları vb.) yaban hayvanlarını, bitkileri, Yalova’ya özgü yaşam faaliyetleri ve mahallelerdeki sosyal hayatı anlatan belgesel nitelikte fotoğraflardır.

3. Yarışma Organizasyonu:

T.C. Yalova Valiliği tarafından düzenlenmiştir ve yürütülecektir.

4. Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma sayısal (dijital) kategoride renkli veya Siyah Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümdür.

5. Katılım Koşulları

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
b. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, Yalova Valiliği çalışanları ve onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör/profesyonel fotoğrafçılara açıktır. 
c. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Aksi bir durum tespit edildiğinde yarışmacı ödül almış olsa dahi ödülü geri alınır ve yarışma jürisi tarafından belirlenen sıradaki eser bu ödülü almaya hak kazanır. 
d. Yarışmaya her fotoğrafçı, Yalova ili sınırları içinde çekilmiş, en fazla 4 (dört) adet sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. 
e. Daha önce ya da bu yarışma ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almış fotoğraflar gönderilemez. Ayrıca herhangi bir yarışmada ödül almış bir fotoğraftan yeniden kadrajlama yoluyla elde edilmiş fotoğraflar kabul edilmez. 
f. Fotoğraflara basit müdahaleler kabul edilecektir. (Birden fazla fotoğrafın montajıyla yaratılan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan her hangi bir objenin eklenmiş veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı, fotoğraf kabul edilmez), Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Fotoğrafın orijinal yapısını bozmayacak oranda kadrajlanmış, kontrast, parlaklık, renk ayarı ve toz alımı yapılmış fotoğraflar kabul edilir. Seçici Kurul, yapısı oynanmış fotoğrafları açıklama yapmadan kabul etmeyebilir. İtirazlar kabul edilmeyecektir. Seçici Kurul, isterse fotoğrafların müdahalede bulunulmamış ilk görünümünü isteyebilecektir. 
g. Fotoğraflar; cep telefonu, tablet vb cihazların kameraları ile yapılmış çekimler ön elemede yarışma dışında bırakılacaktır. 
h. Havadan fotoğraf çekimi için kullanılacak insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımının izne tabi olduğu bölgelerde yapılan çekimlerde bu tür insanlı veya insansız araçların kullanılması durumunda, yerel makam ve yetkililerden alınacak izinler tümüyle yarışmacının sorumluluğundadır. 
i. Çekimler JPEG formatında 300 dpi çözünürlükte, orijinal boyutunda teslim edilmelidir. Fotoğraflar en az 3 en fazla 25 MB dosya büyüklüğüne sahip olmalıdırlar. 
j. Kural ihlali yapan kişilerin ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. 
k. Fotoğraflar, http://78.186.248.137 adresine online (çevrimiçi) olarak yüklenerek gönderilecektir. Yalova Valiliği’nin web sitesinden yarışmaya katılım linkleri verilecektir. 
l. Yarışma sonuçları Yalova Valiliği’nin http://www.yalova.gov.tr ve http://78.186.248.137 internet adresinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir. 
m. Düzenleme Kurulu, oluşabilecek sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli gördüğü durumlarda program değişikliği yapabilir. Yarışma takvimi, ödül töreni tarihlerini değiştirme yetkisi Yalova Valiliğinde saklı kalacaktır.

6. Telif(Kullanım) Hakları

a. Katılımcı, ödül alan/almayan ya da sergilemeye hak kazanmış olan fotoğraflarının T.C. Yalova Valiliği’ne adı ve soyadının kullanılması şartıyla kulanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Web sayfası/fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları T.C. Yalova Valiliği ve eser sahibine ait olacaktır. Eser sahibi kullanım hakkını 3.bir kişi ya da kuruma satamaz/devredemez. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren/girmeyen ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Yalova Valiliği’ne izin/muavafakat name verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veyabu izin/muvafakat name için maddi manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
b. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Yalova Valiliği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); Valiliğimiz tarafından kitap olarak basılabilir. 
c. Yalova Valiliği, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

7. Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi:

a.Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir. 
b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.yalova.gov.tr/ adresinden yönlendirmeler izlenerek üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. 
c. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde tarih; katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb bilgiler bulunmamalıdır. 
d. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir. 
e. Fotoğrafların isimlendirilmesinde Ç, Ğ, İ, Ö, Ş,Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. 
f. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

8. İsimledirme:

1.adım:Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”). 
2.adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi. 
3.adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal (Dijital)>D). 
4.adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). 
5.adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin“TRomeryD1_tatli_yalova

9. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde yalovavaliligi@gmail.com e-posta adresinden veya İletişim Formu doldurulup iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

10. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Yalova Valiliği sorumlu olmayacaktır.

11. Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi : 15/10/2019
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 22/10/2019
Sonuç Bildirim Tarihi : 30/10/2019
Ödül Töreni : Kasım 2019
Yer : T.C. Yalova Valiliği

12. Seçici Kurul:

İrfan DEMİRÖZ Yalova Vali Yardımcısı
Ruhsan ŞAHİN Yalova Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürü
Suat GÖK Yalova Fotoğraf Atölyesi
Çiler ÇOLAKOĞLU Halk Eğitim Merkezi Fotoğrafçılık Öğretmeni
Dr. Sibel AKOVA Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi
Yasin YILMAZ Yalova Üniversitesi / Sanat ve Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi

13. Ödüller:

1.lik Ödülü 5.000 TL
2.lik Ödülü 4.000 TL
3.Lük Ödülü 3.000 TL
Mansiyon (3 adet) Ödülü 500 TL

14. Yarışma İletişim:

Adres :T.C. Yalova Valiliği Bilgi İşlem Şb. Müdürlüğü 
İsim :Ruhsan ŞAHİN 
Tel :0532 663 50 10 / 0 226 811 50 69/1127 
e-Posta :77bilgiislem@icisleri.gov.tr