Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı ilçe, şube, yurt ve gençlik merkezleri personellerine istihdam şekillerine bakılmaksızın “İş sağlığı ve Güvenliği” konusunda eğitim semineri verildi.  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince personelimiz Muhyettin Ezer tarafından il müdürlüğümüz personeline eğitimler verildi. Çalışanların çalışma ortamlarında başına birçok üzücü olayın gelebileceğini kaza ve yaralanma esnasında korunma prensipleri tekniklerinin uygulanmasından örnekler vererek katılımcı çalışanlar konu hakkında bilgilendirildi. Eğitim, çalışanların sağlıklı koruma tedbirleri ile ortadan kaldırma, meydana gelen zararların derecelerini bilimsel ve etik yollarla tespit etme ve değerlendirme, iş kazalarını önleme, acil durumlarda nelerin yapılması gerektiği, verimli çalışma metotları ve genel iş güvenliği kuralları konuları işlendi.